Steven

Dożył szczęśliwej starości w Zagrodzie Ovina.

Odszedł z końcem 2021 roku.

Szczęśliwe owce
to te z Dębinki

Nasze produkty